Jesteśmy szkołą z klasami integracyjnymi, w których dzieci uczą się wspólnie
z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu takich klas. Szkoła jest położona w dogodnym punkcie komunikacyjnym. Dzieci niepełnosprawne są dowożone do szkoły busami.

Powrót do szkoły uczniów klas 1 – 3

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Informacja o zwieszeniu zajęć od 9 listopada

Informacja o zawieszeniu zajęć do 8 listopada

Regulamin nauczania zdalnego

Harmonogram wejść dzieci do szkoły od 2 września

Procedury od września 2020 w SP 20

Informacja o obiadach znajduje się w zakładce „Stołówka”

Informacje o Ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:
– informacje o produkcie ubezpieczeniowym,
– ogólne warunki ubezpieczenia,
– tabela środków specjalnych do O.W.U.

Informacje i zdjęcia ze szkolnych wydarzeń znajdziesz na naszym fotoblogu